€5000 premie voor elektrische wagens!

€5000 premie bij aankoop 100% elektrische wagen

De Vlaamse regering zal vanaf 1 januari 2024 opnieuw een premie uitkeren voor particulieren (maar ook vzw’s en autodeel-aanbieders) die een 100% elektrische wagen aankopen. 

Het gaat dan over een nieuwe wagen of een tweedehandswagen, maar er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden.

voorwaarden

Inwerkingtreding:

voor voertuigen ingeschreven vanaf 01.01.2024
–> voor verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 25 09 .2023

Duur:

3 jaar (2024 ,2025 en2026)
–> aanmelding van de premie aanvraag uiterlijk op 24.09.2026

Budget:

Budget: €20M in 2024, €23M in 2025, €32M in 2026

Type voertuig/aandrijving:

aandrijving:–> M1, N1 en L7e C (zgn microcars, zie slide 4)
met zero emissie aandrijving (BEV, FCEV, H 2)

Voor wie: 

met adres in het Vlaamse Gewest
•Natuurlijke personen
-Rechtspersonen zonder winstoogmerk (vzw’s, …)
•Autodeelplatformen: vereniging of onderneming

Premiebedragen, met een maximum van 25% van de aankoopprijs:


Bedrag:

-De premie daalt ieder jaar met 1000 euro voor nieuwe wagens en 500 euro voor tweedehandswagens. De premie is ook beperkt in de tijd. Daarmee anticipeert de overheid op de marktontwikkelingen van de volgende jaren: er wordt een daling van de prijzen van elektrische wagens verwacht eens de tweedehandsmarkt op gang komt.
-Een particulier kan de premie maximaal één keer ontvangen.
-De premie kan maximaal één keer per voertuig worden betaald.

Type aankoop:
aankoop en financiering 

Wijze van aanmelding, toewijzing en uitbetaling van premie:
• Datum van aanmelding door de aanvrager bepaalt premiebedrag
•Aanmelding uiterlijk 90 dagen na ondertekening verkoopovereenkomst
•Aanvrager meldt zich aan bij webapplicatie van overheid (dMOW) met:
1.unieke identificatie + contactgegevens van premieaanvrager
2.kopie van verkoopovereenkomst waarmee overheid voorwaarden (zie infra) kan aftoetsen en waaruit merk, type en aankoopprijs van het voertuig blijken
3.rekeningnummer waarop de premie wordt uitbetaald

•Aanvrager bezorgt uiterlijk 90 dagen na inschrijving van het voertuig:
4.kopie van factuur en betalingsbewijs/zen m.b.t. verkoopovereenkomst
5.kopie van inschrijvingsbewijs m.b.t. de verkoopovereenkomst
6.waarna premiebedrag wordt overgemaakt op rekening van aanvrager

Voorwaarden:
Nieuw voertuig: 
aankoopprijs op factuur max €40.000 (incl. werkelijk betaalde btw, opties, accessoires en kortingen; exclusief overnamekorting

Tweedehands voertuig:
•Aankoopprijs max. €40.000 met initiële cataloguswaarde max. €60.000 (excl. opties, korting, vermindering, rabat of ristorno; incl. werkelijk betaalde btw)
•Leeftijd voertuig tussen 3 en 8 jaar oud sinds eerste inschrijving
•Verkoopovereenkomst afgesloten bij een onderneming die als economische activiteit M1, N1 of L7e C voertuigen verkoopt (NACE code 45.11)
•Voertuig moet min. 3 jaar in bezit blijven van de aanvrager van de premie

Welke wagen genieten van deze premie?

*…
**…