75 Jaar Paesmans
Ontdek onze geschiedenis

Sponsoring

Info over aanvragen voor sponsoring

 

Aanvragen voor sponsoring worden uitsluitend via mail in behandeling genomen. Voor aanvragen kun je contact opnemen via: marketing@paesmans.be.

Het opsturen van een sponsoraanvraag is geen garantie voor het toekennen van sponsoring, ook al voldoet uw aanvraag aan alle criteria. Binnen vier weken krijg je van ons bericht.

Aandachtspunten bij sponsoraanvraag:

• Naam van de organisatie
• Naam van contactpersoon
• Naam van het evenement
• Korte evenementbeschrijving
• Datum van het evenement
• Welke andere partners sponsoren ook jouw evenement?
• Motivatie van je sponsoraanvraag
• Tegenprestatie
• Mogelijke ruil overeenkomst als logistiek partner via Autoverhuur Limburg

Sponsorbeleid:

Met onze kennis en expertise ondersteunen en stimuleren we onze klanten. Op die manier doen wij waar wij het beste in zijn, worden (maatschappelijke) instellingen geholpen en kunnen onze mensen zich veelzijdig ontwikkelen. Maar ook andere maatschappelijke doelen helpen we graag bij het bereiken van goede prestaties. Voorwaarde die Paesmans Autogroep hieraan stelt is om een waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren.

• De sponsoring moet verbonden zijn aan (een van) de 3 sponsorgebieden waarop Paesmans Autogroep zich richt: sport, cultuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
• Een match met de kernwaarden van onze merken is een plus punt.
• Sponsoring moet in lijn staan met de merkwaarden van Paesmans Autogroep.
• Er moet voldoende tijd zitten tussen het moment van aanvraag en de activiteit (minimaal 12 weken van te voren).
• Er dient duidelijk te worden aangegeven wat de te leveren prestatie is van beide partijen.
• Paesmans Autogroep sponsort geen individuen, maar uitsluitend organisaties, teams of evenementen.
• Paesmans Autogroep sponsort geen sporten met een hoog risicogehalte.
• Paesmans Autogroep sponsort geen organisaties of evenementen die op welke wijze dan ook een relatie hebben met de thema’s alcohol of drugs.
• Paesmans Autogroep sponsort geen organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sexe of politieke overtuiging.
• Paesmans Autogroep sponsort geen politiek geëngageerde evenementen of organisaties.
• Paesmans Autogroep sponsort geen individuele studenten of studentenfeesten.
• Sponsoring waarbij één (of meerdere) van onze producten aanwezig zijn en waarbij we een publieksonderzoek kunnen uitvoeren tijdens en/of na het evenement scoren beter.
• Vermelding van ons logo wordt beschouwd als een extra, maar zeker niet het voornaamste doel van sponsoring
• Het evenement moet in Limburg plaatsvinden en op een plaats waar Paesmans Autogroep actief is