75 Jaar Paesmans
Ontdek onze geschiedenis

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement 75 jaar Paesmans – WIN €75 BTWi

 • De wedstrijd wordt georganiseerd door Paesmans Autogroep met als hoofdzetel Gouverneur Roppesingel 2, 3500 Hasselt (hierna de organisator).
 • De wedstrijd verloopt enkel via de Paesmans Autogroep vestigingen tijdens de openingsuren en actieperiode van 01/01/2024 t.e.m. 31/12/2024.
 • De wedstrijd staat enkel open voor bezoekers/klanten van Paesmans Autogroep en Autoverhuur Limburg met een geldige factuur binnen de wedstrijdperiode.
 • Daarenboven staat de wedstrijd enkel open voor particuliere klanten en ondernemingen. Uitgesloten deelnemers zijn personeelsleden van de organisator, autoleasemaatschappijen en overheidsinstellingen.
 • U kan pas als winnaar gekozen worden indien uw factuur >€75 BTWi.
 • U kan één maal winnen gedurende de wedstrijdperiode. Bij winst zal u dus bij de volgende lotingen uitgesloten worden.
 • Bij winst kan de gewonnen prijs opgenomen worden t.e.m. 31/12/2026 en dit slechts éénmalig. Bij misbruik hiervan zal het reeds uitgekeerd bedrag teruggevorderd worden door de organisator.
 • Voor betaling moet bekend gemaakt worden dat u recht heeft op €75 vermindering, u kan dit met behulp van uw ontvangen tegoedbon. De organisator zal na controle dit dan ook bevestigen en correct uitvoeren.
 • De €75 BTWi kan u pas genieten bij uw volgende factuur opgemaakt door de organisator, dit d.m.v. een verlaagde uit te voeren betaling van uw factuur. Deze factuur moet wel minimaal €75 BTWi bedragen. Voorbeeld: uw factuur bedraagt €200, u moet slechts €125 betalen!
 • Bij winst kan de gewonnen prijs niet doorgegeven worden aan familie of derden.
 • De winnaar zal via post en e-mail op de hoogte gebracht worden waarbij hij dan ook een bewijs van winst zal toegestuurd worden per post. Eventuele praktische afspraken zullen ook op dit moment medegedeeld worden.
 • De gewonnen prijs kan niet ingeruild worden tegen andere producten, diensten of geld. De winnaar moet steeds zijn identiteit bevestigen bij het inruilen van de prijs.
 • In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s)/winnaar(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van de organisator uit te sluiten. Indien de omstandigheden het vereisen behoudt de organisator zich het recht de wedstrijd aan te passen of zelfs volledig op te schorten. De reeds gekende winnaars worden hiervan dan op de hoogte gesteld door de organisator. De organisator kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Bij gebeurlijke klachten dient een deelnemer/winnaar een gemotiveerd schrijven te richten aan de organisator of een email te sturen naar info@paesmans.be
 • Iedere winnaar zal door de organisator kenbaar gemaakt worden via sociale media (facebook/instagram). Indien de winnaar dit niet wenst, zal dit teniet gedaan worden na een uitdrukkelijke vraag aan de organisator.
 • In geval van twijfel of discussie beslist de organisator onherroepelijk en zonder dat deze beslissing voor betwisting vatbaar is.
 • Het algemeen verloop van de wedstrijd staat onder toezicht van de daarvoor aangestelde verantwoordelijke(n) bij de organisator.